Ny Hjemmeside.eu.  Denne side er min DEBAT side,

                 hvor jeg vil forsøge at forklare mine Handlinger.

Det kan virke som om situationen i Danmark er skredet i takt med at balancen mellem kønnene er blevet forskubbet.


Ikke så jeg ikke anerkender kvinders evner, men de har en vis tilbøjelighed til at blande følelser ind i den overordnede planlægning.


Se bare nu, hvor hensynet til de stakkels homoer tæller mere end hensynet til Guds meninger.


Ikke så kvinder bærer hele ansvaret for denne fejl, Det er mere komplekst, men hele verdens holdning til etik og holdninger er blevet blødere genne de seneste 60 år.

Manden har fået det fulde ansvar for fællesskabets udseende i forhold til både Gud og mennesker.


Han er hoved for kvinden, som Jesus er det for menigheden.

Den hemmelighed er stor.


Hvis hun altså tager magten, er det hans pligt at bøje sig for at billedet kan være OK.


Jesus siger meget om det at være den, der bøjer sig, også til det helt extreme.

Hvis de tager dig skjorte, skal du give frakken med.


Paulus taler om den dyd at være afholdende frem for at synde. Det kan også være nødvendigt i et ægteskab, der ikke fungerer, eller hvis man er disponeret forkert.


Jesus bruger udtrykket gildet fra fødslen.


Nyere undersøgelser viser tydeligt forskelle i hjernen, afhængigt af om man tænder på det andet køn eller sit eget køn eller evt, børn.

Det er altså afhængigt af fejl i hjernen, hvis man ikke er helt normal.


Jeg tolker det sådan, at homofili i virkeligheden er en sygdom i stil med autisme eller mongolisme.

Altså noget livsvarigt som bør behandles for at man kan leve i det normale samfund.


Hvis man træder udenfor Guds normer, synder man,

altså er afholdenhed en dyd, der bør optrænes, for at man kan leve med god samvittighed.